Individuell utveckling för ledare

Känner du att du skulle vilja ha tips och coaching i ditt tränar- eller ledarskap är detta något för dig. Oavsett om du är 

ungdoms- eller seniortränare har du olika utmaningar och utvecklingsområden.  Det finns alltid något du kan bli bättre på.

Detta ingår för ledaren

 • 2 individuella samtal

 • 5 gemensamma träningspass/matchtillfällen

Exempel på upplägg

Introduktionsträff

 • Träff för genomgång av styrkor samt utvecklingsområde

 • Skapa en utvecklings- samt handlingsplan för 5 tillfällen

 

5 tränings- och/eller matchtillfällen

 • Gemensamma träningar eller leda träningar av Andrée / tränare

 • Gemensamma matcher

 • Feedback efter varje tillfälle

 • Träningar och matcher filmas vid behov eller önskemål

Uppföljning

 • Vad är nästa steg

Exempel på ledarutveckling

 • Års- och detaljplanering

 • Utforma en träning och instruera på träning

 • Bygga ett spelsätt och spelsystem

 • Ledarskap: Motivera och inspirera

 • Ledarskap: Så många som möjligt så länge som möjligt

logga.png